Skolotāju konference

28. augustā 2013.g Latvijas Universitātē notika metodiski - praktiskā dabaszinātņu un matemātikas skolotāju konference „Dabaszinātnes un matemātika skolā – efektīvi un radoši”, kur savas metodiskas izstrādes piedāvāja mūsu Zolitūdes ģimnāzijas skolotājas - ķīmijas skolotāja Nataļja Popova un fizikas skolotāja Olga Ķēniņa.

Skolotājas prezentēja savus mini (īsas) eksperimentālus uzdevumus, kuri jau bija aprobēti stundu laikā. Tika piedāvāts materiāls, kuru izmantoja gan stundu gaitā, gan fakultatīvās nodarbībās. Tas būtu lietderīgs tiem skolotājiem, kuri meklē labu eksperimentālu materiālu un radošu pieeju mācību stundām, lai skolēniem nebūtu garlaicīgi. Tādiem eksperimentiem nav vajadzīgi sarežģīti aprīkojumi un tos viegli var izmantot stundu laikā.
Konferences laikā daudzas Latvijas skolotājas interesējas par radošu darbu ķīmijas un fizikas stundās, uzdeva daudz praktiskus un konkrētus jautājumus. Viņi akcentēja, ka tādi darbi motivē un palīdz skolēniem praktiski apgūt mācību vielu.

 

Mūsu skolas plakāts.