Ekskursijas uz Latvijas Nacionālo bibliotēku

Pavasarī 10 skolēnu grupas (7.e;8.c;11.b;8.b;7.a;9.b;7.b;8.a;8.e;5.klašu bērnu žūrijas dalībnieki) devās ekskursijā uz jauno Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēku jeb Gaismas pili.

Gaismas pils ir viena no nozīmīgākajām kultūras būvēm 21.gadsimtā Latvijā. Bibliotēka ir ne tikai grāmatu krātuve, bet arī kultūras centrs, viena no retajām Nacionālajām bibliotēkām pasaulē, kurā atrodas arī Bērnu literatūras centrs.

Ekskursijā skolēni uzzināja par bibliotēkas piedāvātajiem pakalpojumiem, pieejamo aprīkojumu, izmantošanas iespējām. Iespaidi visām klasēm bija pozitīvi, iegūtā informācija noderīga.

 • IMG_20150318_110118
 • IMG_20150318_111719
 • IMG_20150515_104242
 • IMG_20150515_110033
 • IMG_20150515_112230
 • IMG_20150515_114701

Nekustamā īpašuma nomas tiesības

Par iespēju iegūt nekustamā īpašuma nomas tiesības

NOMAS OBJEKTA ADRESE

Rīgā, Ruses ielā 22

KADASTRA APZĪMĒJUMS

Skolas ēka, būves kadastra apzīmējums  0100 093 2101 002

IZNOMĀJAMO TELPU PLATĪBA

Skolas ēkas daļa, iznomājamo telpu platība – 6 m2.

IZMANTOŠANAS VEIDS

Kancelejas preču tirdzniecības vietas (kioska) vajadzībām

IZSOLES NOSACĪTĀ NOMAS MAKSA

Saskaņā ar sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja SIA „Eiroeksperts” 15.11.2010. atzinumu ”Atzinums par iespējamo tirgus nomas maksu grāmatu un kancelejas preču tirdzniecības vietu (kiosku) izvietošanai Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu telpās” – izsoles nosacītā nomas maksa - EUR 4,27 par vienu kvadrātmetru (neieskaitot PVN)

IZSOLES SOLIS

0,10 EUR/m2

pIESAISTĪTĀ ZEMES GABALA NOMAS MAKSA

Nomniekam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā pēc telpu nomas līguma parakstīšanas ierasties Rīgas domes Īpašuma departamentā, lai noslēgtu attiecīgu zemes nomas līgumu.

Iznomāšanas termiņš

5 (pieci) gadi

izsoles veids, datums, laiks, vieta

Rakstiska izsole notiks 2015.gada 3.jūnijā, plkst. 09:30,  Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta, 378.kab.

Termiņš pieTEIKUMU iesniegšanai

Pieteikumi jāiesniedz līdz 2015.gada 2.jūnijam, plkst. 17:00, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Klientu apkalpošanas centrā, 2.stāvā.

NOMAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANAS ĪPAŠIE NOSACĪJUMI

Nav

 

IZNOMĀTĀJS

Rīgas Zolitūdes ģimnāzija, Rīgā, Ruses iela 22, LV-1029.

NOMAS LĪGUMA PROJEKTS

Ar izsoles nolikumu un līguma projektu var iepazīties uz vietas Rīgas domes Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 5, 2.stāvā un Rīgas pilsētas pašvaldības mājas lapā www.riga.lv.

OBJEKTA APSKATE

(vieta, laiks)

Objektu var apskatīt darbdienās, kontaktpersona: Svetlana Semenko, tālrunis 67405913, 67405912.

 

PIETEIKUMS dalībai izsolē

Latvijas čempionāts

Šā gada Latvijas čempionātā, kas notika no 1. līdz 3.maijam „Kīpsalas” peldbaseinā ar daudzu ārvalstu sportistu līdzdalību, mūsu peldētāji uzvadīja lieliskus rezultātus:

Darja Gorbač 11.klase, 200m, 100m, 50m uz muguras un 50m brīva stilā, peldēja finālpeldējumos un izpildīja SPORTA MEISTARA normatīvu. Apsveicam Darju!!!

Kārlis Ketners 8.klase izpildīja SPORTA MEISTARA KANDIDĀTA normatīvu. Apsveicam Kārli!!!

Aleksandrs Kovaļkovs 11.klase izpildīja SPORTA MEISTARA KANDIDĀTA normatīvu. Apsveicam Aleksandru!!!

Nākamajās brīvdienās 08.05.-09.05. mūsu peldētāji gatavojas piedalīties starptautiskās sacensības Lietuvā.
Novēlam viņiem veiksmīgus startus.

Autores: sporta skolotājas

Olimpiāžu uzvarētāju līnija 8.-12.kl.

2015.gada 6.maijā Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā notika svinīgs pasākums olimpiāžu uzvarētājiem 8.-12.kl.
Pasākumā piedalījās rajona, pilsētas un republikas olimpiāžu un konkursu, kā arī sporta sacensību uzvarētāji.

Projekts ar Zviedriju

2015. gadā Rīgas Zolitūdes ģimnāzija uzsākusi sadarbību ar Gēteburgas pamatskolu. Kopā skolas plāno realizēt projektu „The Miracle of Reading” („Lasīšanas brīnums”). Šogad projektā iesaistījās 5. un 6. klašu skolēni. Mūsu ģimnāzijas skolēni regulāri raksta vēstules vienaudžiem no Zviedrijas, saņem atbildes, sarakstās elektroniski. aprīlī notika pirmā Skype konference, kurā skolēniem bija iespēja ieraudzīt sarakstes draugus, citas valsts skolu, uzdot jautājumus viens otram par savu valsti, skolu, interesēm.

Mēs turpināsim skolēnu un skolotāju sadarbību arī nākamgad. Projektu realizē angļu valodas skolotājas Irina Maļinovska, Veronika Skripačova, Anna Pjatecka.

 • 01 (640x480)
 • 03 (640x480)
 • 04 (640x480)
 • 05 (640x480)
 • 06 (640x480)
 • 07 (640x480)
 • 10 (480x640)
 • 11 (480x640)
 • 13 (640x480)
 • 14 (640x480)