Starptautisks radošais projekts „Nakts gājiens ar tīņiem”

No 5.līdz 10.septembrim mūsu skolas vecāko klašu skolēni kopā ar Ziemeļvalstu ģimnāzijas audzēkņiem piedalījās starptautiskā radošā projektā „Nakts gājiens ar tīņiem”. Tā ir izrāde, ko kanādiešu mākslinieku apvienība “Mammalian Diving Reflex” ir veidojusi kopā ar Rīgas un Toronto jauniešiem.

“Nakts gājiens ar tīņiem” ir festivāla pirmizrāde, kas iekļauta “Homo Novus” divdesmitgadei veltītajā programmā “Divdesmit” un teātra telpas un scenogrāfijas programmā “Kopīgā telpa: mūzika, laiks, politika”, ko atbalsta ES programma “Kultūra”. Izrādi Rīgā atbalsta Kanādas Mākslas padomes Starptautiskā teātra programma un Ontario Mākslas padomes Nacionālā un starptautiskā viesizrāžu programma.

 

Dzejas dienas

No 1.-15.septembrim visā Latvijā norisinājās Dzejas dienas, kur piedalījās vietējie literāti un viesi no daudzām valstīm. 11.septembrī latviešu dzejniekam Rainim (īstajā vārdā Jānis Pliekšāns) tika atzīmēta 150.gadadiena.

Ģimnāzijas skolēni no 7.-11.septembrim apmeklēja skolas bibliotēku, atlasot sev tuvos dzejoļus, bet mācību stundās runāja par dzeju, par radīšanas procesu, par lasītāja lomu.Radošajās darbnīcās veidoja savas kolāžas, lasīja dzejoļus „autora krēslā”, grupās atlasīja veiksmīgākos, pašu uzrakstītos, dzejoļus un tos prezentēja. Dzejas dienas kopdarbs 11.septembrī izstādes veidā tapa pateicoties latviešu un krievu valodas skolotājiem.

12.c klases skolēni skolotājas I.Čakšas vadībā 10. septembrī iepriecināja sākumskolas skolēnus ar pašu izveidotu montāžu par Raiņa un Aspazijas bērnu dzeju. No 3.-12.klasei skolēni ģimnāzijas iekšpagalmā radīja īstus dzejas brīnumus. Bērnu acīs varēja redzēt īstu prieku! Kas no tā visa ir sanācis, vērtējiet paši!
Paldies visiem, kas iesaistījās Dzejas dienu pasākumā! Īpašs paldies A.Genkina(10.b klases) ģimenei par sniegto atbalstu Dzejas dienu iemūžināšanā!

Latviešu valodas skolotājas

 • IMG-20150922-WA0000 (600x800)
 • IMG-20150922-WA0001 (800x600)
 • IMG-20150922-WA0002 (800x600)
 • IMG-20150922-WA0003 (800x600)
 • IMG-20150922-WA0004 (800x600)
 • IMG-20150922-WA0005 (800x600)
 • IMG-20150922-WA0006 (800x600)
 • IMG-20150922-WA0007 (800x600)
 • Picture 077 (800x600)
 • Picture 078 (800x600)
 • Picture 079 (800x600)
 • Picture 080 (800x600)
 • Picture 081 (800x600)
 • Picture 083 (800x600)
 • Picture 084 (800x600)
 • Picture 085 (800x600)
 • Picture 086 (800x600)
 • Picture 087 (800x600)
 • Picture 088 (800x600)
 • Picture 089 (800x600)
 • Picture 090 (800x600)
 • Picture 091 (800x600)
 • Picture 092 (800x600)
 • Picture 093 (800x600)
 • Picture 096 (800x600)

Nekustamā īpašuma noma

Apstiprinu:
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta
Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas
vadītāja vietniece A.Kalniņa
_______________________
2015. gada 26.jūnijā

Par iespēju iegūt nekustamā īpašuma nomas tiesības

NOMAS OBJEKTA ADRESE

Rīgā, Ruses ielā 22

KADASTRA APZĪMĒJUMS

Skolas ēka, būves kadastra apzīmējums  0100 093 2101 002

IZNOMĀJAMO TELPU PLATĪBA

Skolas ēkas daļa, iznomājamo telpu platība – 6 m2.

IZMANTOŠANAS VEIDS

Kancelejas preču un grāmatu tirdzniecības vietas (kioska) vajadzībām

IZSOLES NOSACĪTĀ NOMAS MAKSA

Saskaņā ar sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja SIA „Eiroeksperts” 15.11.2010. atzinumu ”Atzinums par iespējamo tirgus nomas maksu grāmatu un kancelejas preču tirdzniecības vietu (kiosku) izvietošanai Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu telpās” – izsoles nosacītā nomas maksa - EUR 4,27 par vienu kvadrātmetru (neieskaitot PVN)

IZSOLES SOLIS

0,10 EUR/m2

pIESAISTĪTĀ ZEMES GABALA NOMAS MAKSA

Nomniekam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā pēc telpu nomas līguma parakstīšanas ierasties Rīgas domes Īpašuma departamentā, lai noslēgtu attiecīgu zemes nomas līgumu.

Iznomāšanas termiņš

5 (pieci) gadi

izsoles veids, datums, laiks, vieta

Rakstiska izsole notiks 2015.gada 22.jūlijā, plkst. 09:30,  Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta, 378.kab.

Termiņš pieTEIKUMU iesniegšanai

Pieteikumi jāiesniedz līdz 2015.gada 21.jūlijam, plkst. 17:00, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Klientu apkalpošanas centrā, 2.stāvā.

NOMAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANAS ĪPAŠIE NOSACĪJUMI

Nav

 

IZNOMĀTĀJS

Rīgas Zolitūdes ģimnāzija, Rīgā, Ruses iela 22, LV-1029.

NOMAS LĪGUMA PROJEKTS

Ar izsoles nolikumu un līguma projektu var iepazīties uz vietas Rīgas domes Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 5, 2.stāvā un Rīgas pilsētas pašvaldības mājas lapā www.riga.lv.

OBJEKTA APSKATE

(vieta, laiks)

Objektu var apskatīt darbdienās, kontaktpersona: Svetlana Semenko, tālrunis 67405913, 67405912.

 

Rakstiskas izsoles nolikums

PIETEIKUMS dalībai izsolē

TELPU NOMAS LĪGUMA PROJEKTS

IZRAKSTS

Ekskursija olimpiāžu uzvarētājiem

22.maijā Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas „zelta fonds” apmeklēja Siguldu. Kā izrādās mūsu skolas olimpiāžu uzvarētāji ne tikai spīdoši zina viduslaiku vēsturi, bet arī lieliski orientējas kartē, jo Orientēšanās sacensības noritēja spīdoši. Kopumā jāsaka, ka gudrākie ģimnāzijas prāti jautri pavadīja laiku, turklāt tas bija arī lietderīgi!

 • IMG_1931
 • IMG_1934
 • IMG_1937
 • IMG_2012
 • IMG_2017
 • IMG_2024
 • IMG_2038
 • IMG_2050
 • IMG_2054
 • IMG_2061
 • IMG_2066
 • IMG_2080
 • IMG_2093