Boulings bērniem

No 8. februāra līdz 10.februārim 2016 gada sporta bāzē „Spāre” Zolitūdes ģimnāzijas audzēkņiem tika rīkota prezentācija „Boulings bērniem”.  Prezentācijā piedalījās 3. un 4. klašu skolēni. Meistarklases un mācību treniņu vadīja Latvijas boulinga izlases dalībnieki. Pēc apmācības, skolēni patstāvīgi spēlēja boulingā, izmantojot iegūtās zināšanas un prasmes.

 • 20160208-100542
 • 20160208-100646
 • 20160208-100728
 • 20160208-110517
 • 20160208-114931
 • DSC04429
 • DSC04430
 • DSC04431
 • DSC04433
 • DSC04435
 • DSC04436
 • DSC04438
 • DSC04440

Tatjanas diena – krievu kultūras un izglītības svētki Latvijā

Tēma: „Krievu kino gadsimts”
APSVEICAM!


PIRMĀ VIETA
nominācija „Horeogrāfija”
Baleta studija „Fuete” – pedagogs Olga Zariņa

nominācija „Duets”
Dmitrijs Engels, Kirils Špeļs – pedagogs Inna Chih

OTRĀ VIETA
nominācija „Duets”
Veronika Isjko un Dmitrijs Šakuro - pedagogs Inna Chih

TREŠĀ VIETA
nominācija „Duets”
Violeta Dobra, Elizabeta Brennessele – pedagogs Inna Chih

nominācija „Skolēna rokraksts”
Darja Rediko – pedagogs Irina Ščeglova

 

Starpkultūru projekts „Konkurss Beikerstrītā”

Mūsu skolas skolēni visa pagājušā gadā laikā piedalījās starpkultūru projektā „Konkurss Beikerstrītā” - skolēni rakstīja radošos darbus par pasaulē slaveno izmeklētāju Šerloku Holmsu. Konkursā piedalījās skolēni no dažādām Latvijas skolām. Pasākuma organizatori: LKVLPA - Latvijas krievu valodas un literatūras pasniedzēju asociācija. 

Sacerējumu konkurss „Detektīvu ekskursija”
1.vieta – Paula Gurejeva 11.c klase (pedagogs V.Borisova)

Konkurss- šarāde „Dejojošo cilvēku noslēpumi”
1.vieta Elizabete Smirnova 12.a klase (pedagogs N.Kožuhova)
2.vieta – Paula Gurejeva 11.c klase (pedagogs V.Borisova)
Atzinība – Beāte Laseviča 11.c klase (pedagogs V.Borisova)

Apsveicam konkursa uzvarētājus!

Paziņojums

1. Iznomājamais objekts.
1.1. „Rīgas Zolitūdes ģimnāzija” (turpmāk – Skola) iznomā Skolas telpas (baseina vestibilā) Rīgā, Ruses ielā, 22, ar kopējo platību 2kv.m., 2 (skaits) automātu izvietošanai veselīgas pārtikas – karsto, auksto dzērienu/sulu, uzkodu nodrošināšanai.

2. Mērķis, nosacījumi
2.1. Nodrošināt Skolas apmeklētājus, darbiniekus ar veselīgu pārtiku, veselīgiem dzērieniem.
2.2. Tirgot tikai bērnu iestādēs atļauto produkciju klāstu.
2.3. Izcenojumam jāatbilst vidējā līmeņa izcenojumam.

3. Nosacītā cena (aptaujas sākumcena):
3.1. 16,00 EUR/kv.m + PVN + komunālie pakalpojumi (patērētā elektroenerģija, ūdens, atkritumu apsaimniekošanas izdevumi).

4. Nomas pretendenta izvēles kritēriji:
4.1. Nomas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš iesniedzot pieteikumu piedāvās visaugstāko nomas maksas cenu par iznomājamo objektu. Piedāvātā nomas maksas cena nedrīkst būt zemāka par paziņojumā minēto Nosacīto cenu.
4.2. Pretendenta piedāvāto dzērienu/uzkodu sortimentam ir jāatbilst Ministru kabineta 2002 gada 27 .decembra noteikumu Nr.610 "Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm” 51.1 punkta prasībām. Iesniedzot priekšlikumu paziņojuma 6.punktā noteiktajā termiņā, pretendents rakstveidā apliecina, ka piedāvātais dzērienu/uzkodu sortiments atbilst minētajām prasībām.

5. Komerclīguma darbības laiks un nosacījumi:

5.1. 5 gadi no līguma noslēgšanas brīža

6. Pieteikšanās termiņš, pieteikumu iesniegšana:
Pieteikumi nomāt telpas, rakstveidā (slēgtā aploksnē) jāiesniedz līdz 2016.gada 5.februārim, plkst.14, Rīgā, Ruses ielā,22, 148.kab, pieteikumā jānorāda, nomas maksas apmērs kādu pieteikuma iesniedzējs piedāvā maksāt par iznomājamo objektu - „Par iznomājamo objektu piedāvājam šādu nomas maksu: ________EUR/kv.m bez PVN mēnesī.”

7. Papildus informācija:
7.1. Pa tel.67405977, 29828909, Svetlana Skripačova, direktora vietniece saimnieciskos jautājumos


Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas iznomāšanas komisija.

Lasīt visu dokumentu

Rīgas Zolitūdes ģimnāzija godam nosvinējusi 30 gadu jubileju!

Dārgie viesi, sirsnīgi Jums pateicamies par dalību šajās svinībās.

Skolas jubileja ir svarīgs notikums mūsu dzīvē, un ir patīkami šo svētku sajūtu dalīt ar tik brīnišķīgiem cilvēkiem. Mēs centāmies svētkus radīt īpašus, dvēseliskus, patiesus un košus.

Sirsnīgi pateicamies Jums par sirsnīgajiem, oriģinālajiem un pozitīvajiem vēlējumiem. Esam gandarīti, ka mums apkārt ir tādi jauki, atsaucīgi, draudzīgi cilvēki, kas izbrīvēja savu laiku, lai piedalītos šajos svētkos.

Lai šis līksmais vakars paliktu ilgi mūsu labākajās atmiņās, ieskatieties šeit!

Ar cieņu, ģimnāzijas kolektīvs