Skatuves runas mākslas konkurss

Visa mācību gada laikā visu paralēļu skolēni tika iesaistīti mazākumtautību skolu skatuves runas mākslas konkursā „Mana dzīvā tautasdziesma”, ko rīkoja Latviešu biedrību savienība.

Uz 3.kārtu kultūras namā „Ziemeļblāzma” tika aicināti paši labākie un atzinību saņēma:

1.-4.klašu grupā Vera Šavlovska, Anna Jefimova, Sofija Saprikina.

5.-9.klašu grupā- Artēmijs Gavriļonoks, Avitaļ Chaer, Aleksandra Aksjonova, Viktors Jašins.

10.-12.klašu grupā-Olga Rumjanceva, Jekaterina Bezdele, Dāvids Greidāns.

Konkursam skolēni sagatavoja tematisku tautasdziesmu kompozīciju, kas sastāvēja no vismaz 10 četrrindēm (1.-4. klases grupai – vismaz 5 četrrindēm). Žūrija lūdza skolēnu pēc priekšnesuma komentēt izmantoto tautasdziesmu saturu un to sasaisti ar mūsdienām (dzīvā tautasdziesma), kā arī pārliecinājās, kā skolēns izprata tautasdziesmu leksiku. Konkurss tika organizēts tikai latviešu valodā. Pēc tam notika ekskursija uz Burtnieku māju, kur dzīvoja KR. Barons. Skolēni varēja iepazīties arī ar folkloras grāmatu izstādi Rīgas pilsētas bibliotēkas Ziemeļblāzmas filiālbibliotēkā. Konkursa dalībniekus izklaidēja rotaļas kopā ar folkloras kopu „Rija”.

Pateicību par skolēnu sagatavošanu konkursam un teicamu konkursa organizēšanu skolā saņēma I.Kravale, M.Djadenko, M.Brauna, Ē.Rakovska, I.Hitrova. Paldies sakām arī skolotājai I.Aksjonovai par atbalstu, par spilgtāko mirkļu iemūžināšanu un sapratni!

Cienījamie skolēni, skolotāji un vecāki, mēs esam ļoti pateicīgi par Jūsu izrādīto interesi, atbalstu un dalību 2015./2016. gada rīkotajos latviešu valodas konkursos un olimpiādēs. Lai pietiek spara un enerģijas iesaistīties pasākumos arī turpmāk!
Latviešu valodas metodiskā komisija.

Mūsu skolēnu panākumi

Aprīļa mēnesis ģimnāzijas skolēniem ir pagājis radoši, interesanti, lietderīgi. 5. un 6.klašu skolēni piedalījās Rīgas 40. vidusskolas atklātajā konkursā latviešu valodā 5. un 6. klasei. Konkursā piedalījās 99 skolēni no 5. klases un 74 skolēni no 6. klases no 16 Rīgas skolām.

Uzvaras laurus plūca Anna Giberte-1.vieta,
Stefans Saprikins-2.vieta,
Alise Jurkoviča-3.vieta,
Georgs Hadišelli -atzinība,
Jekaterīna Saprikina -atzinība.
Novēlam labus sasniegumus turpmākajā darbā!

Skolas rīkotajā 5.klašu olimpiādē uzvarēja
Marija Kirillova -1.vieta,
Aļika Vodņeva-2.vieta,
Jekaterīna Saprikina-2.vieta,
Jeļizaveta Pjatecka-3.vieta,
Anna Rumjanceva-atzinība,
Alisa Bogačova-atzinība,
Alise Bobkova-atzinība.

6.klašu grupā
1.vieta Arīna Šepovalova,
2.vieta Stefanam Saprikinam,
3.vieta- Annai Gibertei un Vladimiram Serovam,
atzinība- Anastasijai Ļubenko, Kirilam Hoholko un Anastasijai Grekovai.
Apsveicam vēlreiz!

Paldies skolotājām- V.Vorobjovai,I.Jeļkinai, I.Hitrovai, I.Poļakai, Ē.Rakovskai!

Latvijas jauno dzejnieku konkurss

 Jau otro gadu mūsu ģimnāzijas skolnieces piedalījās Latvijas jauno dzejnieku konkursā – 2016.20.04.

Beata Laseviča – 11.c klases (skol. V.Borisova) un Jelizaveta Smirnova – 12.a klases (skol. N.Kožuhova) izcīnīja speciālas balvas no pasākuma sponsoriem.

Marija Maļceva – 11.c klases (skol.V.Borisova) tāpat kā pagājušajā gadā kļuva par konkursa finālisti un izcīnīja trešo vietu Latvijas dzejnieku starpā.

Pirmā tikšanās Grieķijā

7.02.-13.02.2016. Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas skolotāju un skolēnu delegācija piedalījās Erasmus+ KA2 projektā „Media, social networks and ICT: opportunities for learning” Velo High School Grieķijā.

Ģimnāziju braucienā pārstāvēja 10.a klases skolēni Jana Komļeva, Marija Gelažauskaite, Daniela Aleksandra Ļebedeva, Arturs Bernatovičs, skolotāji Ludmila Romanova, Jevgeņija Mironova. Projektā iesaistītas skolas no Spānijas, Polijas, Turcijas, Itālijas, Grieķijas un Latvijas, ar mērķi pilnveidot prasmes droši un atbildīgi lietot medijus.
Skolēnu īstermiņa apmaiņas aktivitātēs Grieķijas partnerskolā piedalījās vairāk nekā 40 skolēnu un skolotāju no projektā iesaistītajām valstīm. Jau no ierašanās pirmās dienas visi kļuva par tuviem draugiem, kas ļoti palīdzēja būt radošiem un atvērtiem, visas nedēļas garumā veicot dažādus projekta uzdevumus.

Velo High School atrodas nelielā pilsētiņā Velo, kas ir nepilnu trīs stundu braucienā no Atēnām. Skolā, kas stipri atšķīrās no mūsu skolēnu priekšstatiem par skolu, mācās ap 500 skolēnu 14-18 gadiem. Katru starpbrīdi skolēni pastaigājas skolas pagalmā, un pilnīgi visiem skolēniem stundas beidzas jau 14.00.

Grieķijas jaunieši, tāpat kā jaunieši Latvijā un citās projekta valstīs, daudz izmanto interneta resursus dažāda satura informācijas iegūšanai un saziņai sociālajos tīklos, kā arī dažādus medijus. Piecās spraigās un dažādu aktivitāšu bagātas dienās, skolēni veica jau mājās iesāktās skolēnu un skolotāju aptaujas apkopojumu par populārākajiem medijiem jauniešu un pedagogu vidū dažādās valstīs. Daudz laika tika veltīts, lai izveidotu “noteikumu gidu” interneta drošai un atbildīgai lietošanai. Daži guva pirmo pieredzi intervijas sniegšanā vietējai TV, lai pastāstītu par savu valsti un jauniešu paradumiem interneta vidē.

Paldies grieķu kolēģiem par iespēju skolēniem apmeklēt arī Atēnas, kuras uzskata par demokrātijas un filozofijas šūpuli. Skolēniem tika dota iespēja aplūkot Akropoles vēsturiskās liecības, kuras līdz šim skolēni bija skatījuši tikai mācību grāmatās.

Mājinieku sirsnība un atvērtība radīja ģimeniskuma un kopības sajūtu, īpaši neaizmirstams bija tautas deju vakars ar atšķirīgām melodijām un sarunām par katras tautas kultūras vērtībām, kā arī bagātīga nacionālo ēdienu degustācija skolas pagalmā, kuru bija sarūpējuši grieķu skolēnu vecāki.
Nākamā tikšanās paredzēta Polijā Zespol Szkol w Lekawicy, kurai nopietni gatavojamies, jo jāveic nopietns mājas darbs par medijiem - ziņu saturs un to interpretācija dažādos avotos.


Direktores vietniece Liene Juhņevska

 • 20160208_085022
 • IMG-20160314-WA0005
 • IMG-20160314-WA0006
 • IMG-20160314-WA0008
 • IMG-20160314-WA0011
 • a8a21582
 • aba6a9e2
 • ad10876f2
 • adaff4a8
 • ae12574d2
 • aebf3668
 • b0c24528
 • b210b5a18
 • b3fdc688
 • bc107d0fc
 • be126547c
 • bee30aec