Cienījamie 10.-12.klašu skolēni un vecāki!

Sakarā ar skolas ēdnīcas līdzekļu ekonomiju -

no 26.septembra līdz 21.12.2016. 10.-12. klašu skolēnu pusdienas ir apmaksātas!

Skolēni paņem savu porciju pie ēdnīcas letes un validē e –karti.

2016./2017.mācību gadā 1.-9.klašu skolēniem pusdienas ir apmaksātas!

Cienījamie vecāki un skolēni!

1.-7. klašu skolēni pusdieno pie kopgalda, nākot kopā ar skolotāju.

8.-9. klašu skolēni paņem savu porciju pie ēdnīcas letes un validē e-karti.

  • 10.50-11.10 pusdieno 1.- 3. klases;
  • 11.40-12.00 pusdieno 4.-5. un 6. A,B klases;
  • 11.55-12.40 (piektās stundas laikā) pusdieno 9.-12. klases;
  • 12.40-13.00 pusdieno 6. C,D,E un 7.-8. klases.

Ja skolēns slimības vai citu attaisnojošu iemeslu dēļ neierodas skolā,
vecākiem jāinformē klases audzinātājs par kavējumu
līdz mācību stundu sākumam kavētajā dienā
(sazinoties pa telefonu, nosūtot SMS, ziņojot par kavējumu e-klasē).

2016./2017. mācību gads

Mācību gads sāksies 2016. gada 1. septembrī, bet beigsies 2017. gada 31. maijā (1.-8. klasei un 10.-11. klasei). 9. klašu skolēniem mācības beigsies 12. maijā, bet mācību gads pēc valsts pārbaudījumu nokārtošanas - 9. jūnijā. Arī 12. klašu skolēniem mācības beigsies 12. maijā, bet mācību gads – 16. jūnijā. 9. un 12.klašu skolēniem, kuri ir atbrīvoti no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem, mācību gads beigsies 2017.gada 31.maijā.

Mācību gada laikā ir noteikti trīs brīvlaiki:

  • rudens brīvlaiks no 2016.gada 24. līdz 28. oktobrim;
  • ziemas brīvlaiks no 2016. gada 22. decembra līdz 2017. gada 4. janvārim;
  • pavasara brīvlaiks no 2017. gada 13. līdz 17. martam.

Tāpat kā līdz šim, izglītības iestādesbūs tiesīgas patstāvīgi pieņemt lēmumu par vienu nedēļu ilgām papildu brīvdienām 1. klases skolēniem otrajā semestrī.

Informācija 1.klašu skolēnu vecākiem

Pirmklasnieku adaptācijas dienas:
02.09, 05.09., 06.09. ( mācību stundas nenotiks, būs nodarbības pēc īpašas programmas).

Adaptācijas dienās pirmklasnieki būs aizņemti
no plkst. 8.30 līdz plkst. 11.10

Vecāku sapulces notiks 02.09. plkst. 18.00 klašu telpās:
1.a - 103.kab. T.Meškova   1.b – 109.kab. T.Aļeņina
1.c – 110.kab. V.Tomaševska    1.d – 108.kab. J.Isjko

Vecāku sapulcē ir jānodod pirmklasnieka fotogrāfija (3x4) skolēna e-kartes noformēšanai.

Pārdomājiet, lūdzu, Jūsu bērnam pagarinātas dienas grupas nepieciešamību un nododiet 1.septembrī iesniegumus klases audzinātājiem.