Lepojamies ar panākumiem latviešu valodas olimpiādē

Sveicam 8.b klases skolnieci Arinu Šepovalovu ar labiem panākumiem Latviešu valodas (mazākumtautību izglītības programmām)
34.valsts olimpiādes I kārtā.
Arina ir to laureātu vidū, kas tiek aicināti 18.janvārī piedalīties 2.kārtā.


Paldies skolotajai Ingūnai Hitrovai par ieguldīto darbu!