Valsts valoda dzīvo

Godinot Jāņa Jaunsudrabiņa devumu latviešu kultūrā, PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju  un  tūrisma tehnikums”  sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, UNESCO  Latvijas Nacionālo komisiju 12. maijā aicināja šī konkursa laureātus uz Likteņdārzu Koknesē. Konkursā piedalījās 196 skolēni no 46 Latvijas skolām. Kopā konkursam tika iesniegti 120 literārie darbi (faktiski vairāk, jo dzejas nominācijā bija jāiesniedz vismaz 3 dzejoļu kopa), 74 pārspriedumi un 4 pētnieciskie darbi.  Arī mūsu ģimnāzijas skolēni - 12.c klase- Anna Kalverša, Paula Gurejeva, (sk.I.Jeļkina) un 11.b klase-Maksims Trišins (sk.Ē.Rakovska)-baudīja svētku noskaņu un saņēma piemiņas balvas. Paldies par radošā gara lidojumu un ieguldīto darbu!