Eiropas vēstnieku skola

Rīgas Zolitūdes ģimnāzija pievienojas Eiropas Parlamenta vēstnieku skolu saimei

Lai veicinātu jauniešu apziņu par sevi kā Latvijas un Eiropas nozīmīgu daļu, rosinātu vēlmi izprast sabiedrībā notiekošo un radītu vēlmi līdzdarboties sabiedrības procesos, mūsu ģimnāzijas 11.c klase ar klases audzinātāju I.Hitrovu (Eiropas Parlamenta vēstnieks skolā) iesaistījās Eiropas Parlamenta radītā sadarbības platformā "Eiropas Parlamenta vēstnieku skolas". Projektu jau veiksmīgi novērtējušas skolas sešās pilotprojekta valstīs - Francijā, Vācijā, Īrijā, Itālija, Polijā un Spānijā. 2017.gadā projektu plānots ieviest visās 28 ES dalībvalstīs. Tā mērķis ir izveidot “Eiropas Parlamenta vēstnieku skolu” tīklu ar mērķi stiprināt skolēnu izpratni par Eiropas Savienību un Latviju tajā, kā arī veicinātu skolēnu līdzdalību sabiedrības procesos.

 

Projekta ietvaros, izmantojot piedāvāto atbalsta sistēmu, tiek stiprināta ES tematikas klātbūtne (tematiskais plašums, izpratnes dziļums, daudzveidīgas formas) formālajā izglītībā. Jau apmeklētas lekcijas un radošās darbnīcas: jaunāko pētījumu apskatu par jauniešu līdzdalību un attieksmi pret Latviju, Eiropu; jauniešu līdzdalības mehānismu iepazīšana; darbs ar mācību materiālu - metodes, kā mācīt par ES jauniešiem saistošā veidā; Eiropas dienas scenāriju izstrāde ekspertu vadībā.

Semināru nodarbībās uzmanības lokā, protams, ir jaunieši, viņu intereses, mērķi, aktivitātes. Klases audzināšanas stundās mēģinām rast atbildes uz daudzveidīgajiem jautājumiem: kas jauniešus interesē? Kur jaunieši iesaistās? Kāpēc līdzdarbojas/nelīdzdarbojas? Jauniešu informatīvā telpa ārpus skolas. Kā viņi to izmanto? Kā mēs to varam izmantot, lai sasniegtu jauniešus? Kādus mēs gribam redzēt jauniešus pēc 3, 5, 10 gadiem?

Skolotāju ieguvums- mācību materiāls par Eiropas Savienību 6 moduļos (vēstures, ekonomikas, politikas u.c. aspektos), ietverot uzdevumus un aktivitātes par ES būtību un ietekmi katra pilsoņa dzīvē. Mācību materiāls ir integrējams dažādos mācību priekšmetos.