2016./2017.mācību gadā 1.-9.klašu skolēniem pusdienas ir apmaksātas!

Cienījamie vecāki un skolēni!

1.-7. klašu skolēni pusdieno pie kopgalda, nākot kopā ar skolotāju.

8.-9. klašu skolēni paņem savu porciju pie ēdnīcas letes un validē e-karti.

  • 10.50-11.10 pusdieno 1.- 3. klases;
  • 11.40-12.00 pusdieno 4.-5. un 6. A,B klases;
  • 11.55-12.40 (piektās stundas laikā) pusdieno 9.-12. klases;
  • 12.40-13.00 pusdieno 6. C,D,E un 7.-8. klases.

Ja skolēns slimības vai citu attaisnojošu iemeslu dēļ neierodas skolā,
vecākiem jāinformē klases audzinātājs par kavējumu
līdz mācību stundu sākumam kavētajā dienā
(sazinoties pa telefonu, nosūtot SMS, ziņojot par kavējumu e-klasē).