Informācija 1.klašu skolēnu vecākiem

Pirmklasnieku adaptācijas dienas:
02.09, 05.09., 06.09. ( mācību stundas nenotiks, būs nodarbības pēc īpašas programmas).

Adaptācijas dienās pirmklasnieki būs aizņemti
no plkst. 8.30 līdz plkst. 11.10

Vecāku sapulces notiks 02.09. plkst. 18.00 klašu telpās:
1.a - 103.kab. T.Meškova   1.b – 109.kab. T.Aļeņina
1.c – 110.kab. V.Tomaševska    1.d – 108.kab. J.Isjko

Vecāku sapulcē ir jānodod pirmklasnieka fotogrāfija (3x4) skolēna e-kartes noformēšanai.

Pārdomājiet, lūdzu, Jūsu bērnam pagarinātas dienas grupas nepieciešamību un nododiet 1.septembrī iesniegumus klases audzinātājiem.