Skatuves runas mākslas konkurss

Visa mācību gada laikā visu paralēļu skolēni tika iesaistīti mazākumtautību skolu skatuves runas mākslas konkursā „Mana dzīvā tautasdziesma”, ko rīkoja Latviešu biedrību savienība.

Uz 3.kārtu kultūras namā „Ziemeļblāzma” tika aicināti paši labākie un atzinību saņēma:

1.-4.klašu grupā Vera Šavlovska, Anna Jefimova, Sofija Saprikina.

5.-9.klašu grupā- Artēmijs Gavriļonoks, Avitaļ Chaer, Aleksandra Aksjonova, Viktors Jašins.

10.-12.klašu grupā-Olga Rumjanceva, Jekaterina Bezdele, Dāvids Greidāns.

Konkursam skolēni sagatavoja tematisku tautasdziesmu kompozīciju, kas sastāvēja no vismaz 10 četrrindēm (1.-4. klases grupai – vismaz 5 četrrindēm). Žūrija lūdza skolēnu pēc priekšnesuma komentēt izmantoto tautasdziesmu saturu un to sasaisti ar mūsdienām (dzīvā tautasdziesma), kā arī pārliecinājās, kā skolēns izprata tautasdziesmu leksiku. Konkurss tika organizēts tikai latviešu valodā. Pēc tam notika ekskursija uz Burtnieku māju, kur dzīvoja KR. Barons. Skolēni varēja iepazīties arī ar folkloras grāmatu izstādi Rīgas pilsētas bibliotēkas Ziemeļblāzmas filiālbibliotēkā. Konkursa dalībniekus izklaidēja rotaļas kopā ar folkloras kopu „Rija”.

Pateicību par skolēnu sagatavošanu konkursam un teicamu konkursa organizēšanu skolā saņēma I.Kravale, M.Djadenko, M.Brauna, Ē.Rakovska, I.Hitrova. Paldies sakām arī skolotājai I.Aksjonovai par atbalstu, par spilgtāko mirkļu iemūžināšanu un sapratni!

Cienījamie skolēni, skolotāji un vecāki, mēs esam ļoti pateicīgi par Jūsu izrādīto interesi, atbalstu un dalību 2015./2016. gada rīkotajos latviešu valodas konkursos un olimpiādēs. Lai pietiek spara un enerģijas iesaistīties pasākumos arī turpmāk!
Latviešu valodas metodiskā komisija.