„Tik vai …Cik?”

Mūsu skolā notika konkursa „Tik vai …Cik?” 4.kārta, kuru organizēja LU Fizikas un matemātikas fakultāte. Konkursa dalībnieki no Latvijas un Lietuvas skolām. 

Mēs pieņēmām visus 1.-3. kārtas uzvarētājus , no dažādām Rīgas skolām. No 21 dalībniekiem, 6 skolēni no mūsu skolas. Starp viesiem bija: Rīgas 71.vidusskola; Ziemeļvalstu ģimnāzija; Rīgas 68.vidusskola; Rīgas Imantas vidusskola; Privātā vidusskola „Patnis”. 

Gaidām rezultātus!