Pirmklasnieku svētki

  17.oktobrī skolas aktu zālē notika svinīgs pasākums- Iesvētīšana pirmklasniekos.
Mazie skolēni, priecīgi un jautri, parādīja viesiem, ko ir paguvuši iemācīties divos mēnešos. Risināja uzdevumus, piedalījās dažādos konkursos, minēja mīklas, dziedāja un dejoja. Gāja jautri!