2014./2015. mācību gadā brīvdienas

rudens brīvdienas – no 2014. gada 27. oktobra līdz 2014. gada 31. oktobrim;
ziemas brīvdienas – no 2014. gada 22. decembra līdz 2015. gada 2. janvārim;
pavasara brīvdienas 1.–11. klases izglītojamiem – no 2015. gada 16. marta līdz 2015. gada 20. martam;
pavasara brīvdienas 12. klases izglītojamiem – no 2015. gada 23. marta līdz 2015. gada 27. martam;
vasaras brīvdienas 1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem – no 2015. gada 1. jūnija līdz 2015. gada 31. augustam.