Skolas vadība

Direktore
Svetlana Semenko
t. 67405913

Sekretāre
Larisa Postanogova 
t. 67405956

Direktores vietniece
ārpusstundu darbā
Jeļena Stupele
Otrdienās 16.00 - 17.00
Trešdienās 9.00 - 10.00

Direktores vietniece
izglītības jomā
(1. - 4. klasēs)
Larisa Mickeviča
t. 67405912 
Pirmdienās 16.00 - 17.00
Ceturtdienās 8.30 - 9.30
Direktores vietniece
izglītības jomā
(5. - 6. klasēs)
Aina Kovaļenoka 
t. 67405912 
Trešdienās 16.00 - 17.00
Ceturtdienās 8.00 - 9.00
Direktores vietniece
izglītības jomā
(7.-9. klasēs)
Liene Juhņevska 
Pirmdienās 14.00 - 15.30
Trešdienās - 9.20 - 12.00  

 Direktores vietniece

izglītības jomā

Marina Guseva
Pirmdienās 16.00 - 17.00
Otrdienās 9.00 - 10.00
t. 67405912
Direktores vietniece
izglītības jomā
(10. - 12. klasēs)
Natālija Kovaļova
Pirmdienās 14.30 - 16.00
Otrdienās 16.30 - 17.00
t. 67405912
Direktores vietniece
izglītības jomā
Tatjana Lukjanova
Pirmdienās 16.00 - 17.00
Trešdienās 9.20 - 10.00
t. 67405912

 

 

Sociālais pedagogs
Jeļena Petrova-Miliha
(6.-12.kl.) 
Pirmdienās 12.30 - 14.30

Trešdienās 9.00 - 12.00
Piektdienās 12.30 - 15.00
t. 67405912

Sociālais pedagogs
Irina Šablinska 
(1.-5.kl.)
Pirmdienās 12.30 - 15.45
Trešdienās 9.00 - 12.00
t. 67405912

Sporta kompleksa vadītāja
Svetlana Loginova 
t. 67405529
     

Direktora vietniece
administratīvi saimnieciskajos
jautājumos
Svetlana Skripačova
t.67405977

Psihologs
Irina Filipova
Trešdienās 8.30 - 13.00
Ceturtdienās 14.00 - 18.00
17. kab. 
 Pedagoga palīgs
Oļga Šlika