Skolas vadība

Direktore
Svetlana Semenko
t. 67405913

Direktores vietniece
izglītības jomā
(9. - 12. klasēs)
Natālija Kovaļova
Pirmdien 14.30 - 16.00
Ceturtdien- 16.30 - 17.00
t. 67405912

Direktores vietniece
izglītības jomā
(7., 8.klasēs)
Marina Guseva
Pirmdien 16.00 - 17.00
Otrdien- 9.00 - 10.00
t. 67405912

Sekretāre
Larisa Postanogova
t. 67405956

Direktores vietniece
izglītības jomā
(5.-6. klasēs)

Liene Juhņevska
Pirmdien 13.00 - 14.30
Otrdien- 8.30 - 9.30

Direktores vietniece
izglītības jomā
(1. - 4. klasēs)
Larisa Mickevič
t. 67405912

No 1.06.2018. līdz 22.06.2018.
katru darba dienu 
9.00-14.00

Direktores vietniece
ārpusstundu darbā

Jeļena Stupele
Pirmdien 16.00 - 17.00
Otrdien 8.30 - 10.00 

 

Direktores vietnieks
izglītības jomā
Vladimirs Trasko
Otrdien 8.30 - 9.30  

Direktores vietniece
izglītības jomā
Tatjana Lukjanova
Pirmdien 15.30 - 16.30
Piektdien 8.30 - 9.10
t. 67405912

 

 

Sociālais pedagogs
Jeļena Petrova-Miliha
(1.-5.kl.) 
Pirmdien 12.00 - 15.00
Trešdien 9.00 - 12.00
t. 67405912

Sociālais pedagogs
Oļga Šlika
(6.-12.kl.)
Pirmdien 10.00 - 15.00
Trešdien 9.30 - 15.00
t. 67405912

     

Direktora vietniece
administratīvi saimnieciskajos
jautājumos
Svetlana Skripačova
t.67405977

Sporta kompleksa vadītāja
Svetlana Loginova
t. 67405529

 

 

Psihologs
Irina Filipova
Pirmdien 14.30 - 17.00
Ceturtdien 8.30 - 13.00
17. kab.

Psihologs
Eduards Saveļevs
Pirmdien 8.30 - 14.00
Otrdien 13.00 - 17.30
17.kab.