Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā uzsāk savu darbību karjeras centrs

ES projekta ietvaros Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS 3713) mūsu skolā strādā pedagogu karjeras konsultantu komanda:

 • J. Matjakubova
 • I. Arvanova
 • G. Iļjušina

Karjeras centra darbības virzieni:

 • Informatīvais darbs 
 • Sadarbība skolā: ar pedagogiem, psihologiem, sociāliem pedagogiem un citiem darbiniekiem un vecākiem
 • Sadarbība ārpus: kontaktu veidošana ar dažādu profesionālu nozaru pārstāvjiem
 • Praktiskās aktivitātes ar skolēniem: klasēs, grupās un individuālā darbā. 

Kas ir karjera?
Termins karjera ir plaši lietots, taču ne vienmēr tiek pareizi saprasts. “Karjera” cilvēki parasti saprot iespēju iegūt darba paaugstinājumu savā pašreizējā profesionālās darbības jomā vai tai pielīdzināmā nozarē. Patiesībā karjera tomēr ir daudz plašāks jēdziens un ir saistīts ar dzīves vispārējo kvalitāti:

 • Izglītība un Darbs
 • Ģimene
 • Garīgā pilnveidošanās
 • Sabiedriskums
 • Atpūta

Kas notiek skolā?

Izglītības procesā integrēti pasākumi, lai nodrošinātu izglītojamo karjeras vadības prasmju apguvi un attīstīšanu, kas ietver savu interešu, spēju un iespēju apzināšanos tālākās izglītības un profesionālās karjeras virziena izvēlei.

Skolas komandas darbs:

 • Klases stundās
 • Mācību stundās
 • Pasākumos
 • Interešu izglītībā
 • Bibliotēkā (informatīvais stends), skolas mājas lapā.

Atbalstītās karjeras plānošanas tēmas:

 • Pašnovērtējuma veikšana
 • Darba pasaules iepazīšana
 • Izglītības iespēju izpēte
 • Karjeras lēmuma pieņemšana