Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR”

ES KAA projekta ietvaros 11.-12. klašu interesentiem bija iespēja doties uz  institūtu „BIOR”, lai iepazītu Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūta „BIOR” darbību un ar to saistītās profesijas.