Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2018.-2019.m.g.