Augstskolu diena (2018./2019.m.g.)

Šogad decembrī notika jau tradicionālā Augstskolu diena.

Pirms tās PKK veica aptauju par to kādās augstskolās un studiju programmās iecerējuši studēt mūsu ģimnāzijas 11. un 12. klašu skolēni.

Pēc aptaujas rezultātiem uz Augstskolu dienu tika uzaicināti augstskolu studenti-vēstneši. 11.-12. klašu izglītojamajiem bija iespēja iepazīties ar studiju iespējām Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžā un Rīgas Tehniskajā Universitātē.
Skolēni uzzināja par:

  • šo augstskolu studiju programmām,
  • iestāšanas iespējām,
  • studiju ilgumu, 
  • prakses iespējām, 
  • apmaiņas programmām, 
  • sevis pilnveidošanas iespējām.

PKK Iraīda Arvanova

  • Slide1
  • Slide2
  • Slide3
  • Slide4