Rīgas Zolitūdes ģimnāzija sporta laukumu un stadionu publiskas izmantošanas noteikumi

Izdoti saskaņā ar Rīgas domes Izglītības,
kultūras un sporta departamenta 02.12.2014. rīkojuma Nr. 2240-rs
„ Par izglītības iestāžu sporta laukumu un stadionu publisku izmantošanu” 2. punktu

1.Rīgas Zolitūdes ģimnāzija (turpmāk – Ģimnāzija) sporta laukumu un stadionu (turpmāk – Stadions) publiskas izmantošanas laiks:

1.1.mācību gada ietvaros darba dienās no plkst. 16.00 līdz plkst. 22.00;

1.2.skolēnu brīvlaikos, svētku dienās un brīvdienās no plkst. 7.00 līdz plkst. 22.00.

2.Stadiona iznomāšana tiek organizēta saskaņā ar Rīgas domes 2012. gada 6. novembra lēmumu Nr. 5456 „Par Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta un tā padotībā esošo iestāžu maksas pakalpojumiem”.

3.Stadiona izmantošanas laikā apmeklētāji drīkst nodarboties ar fiziskām aktivitātēm bez maksas, netraucējot Ģimnāzijas un nomnieku organizētās nodarbības un ievērojot šos noteikumus.

4.Ģimnāzija neatbild par apmeklētāju personīgajām mantām.

5.Stadionā aizliegts:

5.1.smēķēt, lietot apreibinošas vielas – alkoholu, narkotikas un toksiskas vielas, kā arī atrasties to ietekmē;

5.2.ievest dzīvniekus;

5.3.lietot necenzētus vārdus un fiziski ietekmēt vienam otru;

5.4.bojāt Stadionā esošo aprīkojumu;

5.5.iebraukt Stadiona teritorijā ar mehanizētiem transporta līdzekļiem;

5.6.ienest Stadionā priekšmetus un vielas, kuras var apdraudēt apkārtējo dzīvību un veselību;

5.7.braukt ar velosipēdiem, skrituļslidām, skrituļdēļiem, bērnu ratiņiem u.c. pārvietošanās līdzekļiem pa Stadiona sporta laukumiem (futbola laukums, skrejceļš, basketbola laukums, vingrošanas rīku laukums u.c.);

6.Stadiona apmeklētāju pienākumi:

6.1.ievērot Stadiona publiskas izmantošanas laikus;

1.1.saudzīgi izturēties pret Stadiona aprīkojumu, atlīdzinot zaudējumus, kas radušies apmeklētāja rīcības rezultātā, sabojājot Stadiona aprīkojumu;

1.2.personīgās mantas neatstāt Stadionā bez uzraudzības;

1.3.izmantot Stadiona sporta laukumus un inventāru tam paredzētajiem mērķiem;

1.4.pilngadīga persona ir atbildīga par sava veselības stāvokļa atbilstību izvēlētajām fiziskajām aktivitātēm, par nepilngadīgo personu ir atbildīgi vecāki vai pilnvarotās personas;

1.5.traumu gadījumā zvanīt 113;

1.6. ievērot sabiedriskās kārtības noteikumus;

1.7.nepiesārņot vidi un neatstāt atkritumus.

7.Par šo noteikumu neievērošanu apmeklētājus izraida no Stadiona vai izsauc pašvaldības policiju.

Direktore S. Semenko