Noteikumi saunas apmeklētājiem

1. Personām, kuras vēlas apmeklēt saunu, ir iepriekš jāpiesaka apmeklējums pie baseina administratora pa talr. 67405529 un jāapmaksā seanss saskaņā ar cenrādī norādīto cenu.

2. Apmeklētājiem, kuri vēlas apmeklēt saunu un baseinu vienlaikus, jāiegādājas atbilstošs talons (vienam apmeklējumam) pie baseina administratora vai kasē.

3. Baseina apmeklējums neietilpst saunas apmeklējuma cenā.

4. Saunas apmeklējuma seansa ilgums – 1 (viena) stunda.

5. Saunas telpā vienlaikus drīkst atrasties ne vairāk kā 10 (desmit) cilvēki.

6. Personas, kurām ir tiesības vienlaikus apmeklēt gan saunu, gan baseinu, pirms baseina apmeklējuma noteikti jānoskalojas dušā.

7. Lai izvairītos no apdegumiem, ieteicams noņemt metāla priekšmetus, kas saskaras ar ķermeni (ķēdītes, gredzenus u.c.).

8. Saunas apmeklējuma laikā jālieto īpaši koka paliktņi.

9. Saunas telpā aizliegts: smēķēt, lietot alkoholiskos dzērienus, piegružot, ierīvēt ķermeni ar dažādām vielām (medu, sāli, kafiju, māliem, šokolādi u.c.).

10. Saunā aizliegts liet alkoholiskus dzērienus vai jebkādu citu šķidrumu uz elektriskās plīts, kā arī žāvēt dvieļus uz plīts režģiem.

11. Par vērtslietām un naudu, kas nav nodotas glabāšanā, baseina darbinieki un administrators neatbild.

12. Ja rodas neparedzētas situācijas, lūgums vērsties pie saunas atbildīgās personas vai pie baseina administratora.