Drošības tehnika trenažieru zālē

Izdota saskaņā ar 2001. gada 20. jūnija
Darba aizsardzības likuma 14 panta 1. punktu


1. Trenažieru zālē drošības apsvērumu dēļ nav ieteicams nodarboties vienam.

2. Uzsākot nodarbības smagatlētikas zālē jāiziet instruktāža pie trenera - pasniedzēja un jāiepazīstas ar drošības tehniku, kurā ietilpst pašaizsardzība un partnera vai partneru aizsardzība.

3. Jāpārliecinās vai darbības zona ir brīva no cilvēkiem.

4. Ceļot svaru stieni uz krūtīm vai izpildot raušanas vingrinājumus, ja tas izslīd no rokām vai nevar to noturēt un tas krīt, tad to jāgrauž no sevis un pašam jāatkāpjas atpakaļ, t.i. uz pretējo pusi.

5. Kategoriski aizliegts mest uz grīdas svaru stieni, svaru ripas un hanteles.

6. Pirms vingrinājumu izpildes trenažieros tie rūpīgi jāpārbauda, vai troses un trīši nav bojāti, kādā stāvoklī ir trošu piestiprināšanas vietas, vai metinājumu un savienojumu vietās nav plaisu.

7. Partneru aizsardzība notiek visur kur tiek celti maksimāli vai tuvu maksimāliem smagumi. Jābūt gataviem palīdzēt partnerim.

8. Partneru aizsardzība obligāta pietupienos, kad partnerim jāstāv aizmugurē un vajadzības gadījuma jāpalīdz piecelties, turot atlētu no aizmugures starp padusēm. Vai arī aizsardzībā stāv divi partneri – katrs savā stieņa galā.

9. Spiešanā guļus aizsardzība notiek partnerim, stāvot aizmugurē un vajadzības gadījumā jāpalīdz izpildīt vingrinājumu vai arī atbrīvoties no svaru stieņa. Var būt aizsardzībā divi partneri, katrs savā stieņa galā.

10. Noņemot svaru ripas no stieņa, kurš atrodas uz statīviem, jādarbojas diviem atlētiem – katram savā galā.

11. Nodarbību laikā trenažieru zālē neskaidrajos jautājumos grieztus pie atbildīgā trenera – pasniedzēja.