Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas Sporta kompleksa iekšējās kārtības noteikumi

I.Sporta kompleksa apmeklēšanas kārtība

1.Šie iekšējie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek apmeklēts un izmantots Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas (turpmāk – Ģimnāzija) Sporta kompleksa sporta zāle, peldbaseins, trenažieru zāle un sauna.

2.Ģimnāzijas Sporta kompleksu tiesīgi apmeklēt Ģimnāzijas skolēni, citu skolu skolēni vai sporta un interešu izglītības iestāžu audzēkņi, ja ir noslēgts maksas vai bezmaksas līgums par Sporta kompleksa izmantošanu saskaņā ar nodarbību grafiku, kā arī jebkura fiziskā persona, kura ir iegādājusies apmeklējuma abonementu.

3.Peldēšanas apmācība Sporta kompleksa mazajā peldbaseinā ir atļauta bērniem sākot no 6 (sešu) gadu vecuma trenera klātbūtnē.

4.Sporta kompleksa peldbaseinu un trenažieru zāles darba laiks: pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 21.45, sestdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 20.15, svētdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 13.00, svētku dienās – slēgts. Vasaras periodā baseins tiek slēgts uz laiku, lai veiktu profilakses un remonta darbus.

5.Ģimnāzijas sporta zāļu darba laiks darbdienās ir no plkst. 8.30 līdz plkst. 23.00, un brīvdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 22.00. Svētku dienās – slēgts.

6.Sporta kompleksa apmeklētājiem ir aizliegts izmantot peldbaseinu, ja viņiem ir lipīga ādas slimība, redzamas ādas, matu vai nagu slimības pazīmes, ja nav ārsta izziņas, kas apliecina, ka attiecīgā slimība nav lipīga.

Lasīt tālāk>>

 

II.Sporta kompleksa apmeklētāju pienākumi un tiesības

7.Sporta kompleksa apmeklētāju pienākumi:
7.1. atstāt virsdrēbes un ielas apavus peldbaseina garderobē, ieeja dušu telpās un baseinā atļauta tikai maiņas apavos un bez virsdrēbēm;
7.2. ievērot, ka uz nodarbību tiek ielaisti ne ātrāk kā 15 minūtes pirms nodarbības, bet Sporta kompleksa telpas ir jāatbrīvo pusstundas laikā pēc nodarbības beigām;
7.3. pirms peldbaseina un trenažieru zāles apmeklēšanas dokumentus, naudu un citas vērtslietas izņemt no kabatām un ielikt personīgajā slēdzamā skapī, paņemot atslēgu līdzi uz nodarbību; sporta zāles ģērbtuves atslēgu saņem treneris pret parakstu, ģērbtuvēs drīkst ieiet tikai pēc trenera ierašanās.
7.4. pirms peldbaseina apmeklēšanas obligāti nomazgāties dušā, nodarbību laikā obligāti galvā jābūt peldcepurītei;
7.5. pēc saunas un tualetes apmeklēšanas jānomazgājas dušā un tikai tad drīkst iet peldbaseinā, saunā ieteicams izmantot dvieli kā pamatni, uz kā sēdēt( Pielikums 1);
7.6. trenažieru zālē ir atļauts veikt nodarbības bez trenera, ja zālē ir vismaz 2 (divi) cilvēki un iepriekš ir saņemta Sporta kompleksa trenera konsultācija par trenažieru darbību, to izmantošanas drošību un dažāda veida muskuļu trenēšanu ( Pielikums 2);
7.7. sporta zālē un trenažieru zālē nodarbību laikā jābūt tīriem sporta apaviem;
7.8. saudzīgi jāizturas pret Sporta kompleksa telpām un inventāru; pēc nodarbības izmantotais inventārs jānoliek tam paredzētajā vietā;
7.9. Sporta kompleksa apmeklētājiem uzsākot apmeklēt peldbaseinu vai citu sporta nodarbību jāuzrada ārsta izziņa, kas ir derīga 1 (vienu) gadu no izdošanas brīža;
7.10. Sporta kompleksa apmeklētajiem, nodarbību laikā jāatturas no jebkādas rīcības, kas var apdraudēt paša vai citu apmeklētāju dzīvību un veselību.

8.Sporta kompleksa apmeklētāju tiesības ir:
8.1 izvēlēties sev piemērotu un ērtu laiku peldbaseina un sporta zāles apmeklēšanai;
8.2. nodot vērtslietas un naudu seifā, paņemot atslēgu pie peldbaseina administratora, pretējā gadījumā administrācija nav atbildīga par vērtību glabāšanu;
8.3. tikt iepazīstinātam ar Sporta kompleksa lietošanas kārtību;
8.4. saņemt Sporta kompleksa darbinieku palīdzību un konsultācijas, kā arī pieklājīgu un godīgu attieksmi no Sporta kompleksa darbiniekiem;
8.5. domstarpību vai konfliktu gadījumā vērsties pie Sporta kompleksa vadītāja.

9.Sporta kompleksa apmeklētājiem aizliegts:
9.1. alkoholisko dzērienu un narkotisko vielu ienešana un lietošana Sporta kompleksa telpās un nodarbību apmeklēšana alkoholisko dzērienu, narkotisko un toksisko vielu reibuma stāvoklī;
9.2. ienest peldbaseina telpās stikla traukus un priekšmetus, lielas somas un ielas apavus;
9.3. lēkt ūdenī no peldbaseina malām (izņēmums ir peldēšanas uzsākšana, kad drīkst lēkt ūdenī no starta malas vai paaugstinājuma, iepriekš pārliecinoties, ka tas netraucēs citiem peldētājiem);
9.4. traucēt citiem Sporta kompleksa apmeklētājiem ;
9.5. aiztikt un regulēt peldbaseina aprīkojuma slēdžus un sviras, līst pāri vai sēdēt uz celiņu apzīmējošām trosēm, skriet un trokšņot;
9.6. saunas apmeklējuma laikā aizliegts lietot pirts slotas un/vai ķermeņa kosmētiskos līdzekļus, tai skaitā no dabīgajām izejvielām (medu, kafiju u.c.), liet ūdeni un/vai citu šķidrumu uz elektriskajām ierīcēm, kuras atrodas saunas telpā;
9.7. trenažieru zāle jāievēro drošības noteikumi, nedrīkst mest hanteles, stieņus un ripas.
9.8. aizliegts Sporta kompleksa telpās aiztikt elektrības vadus un rozetes, ugunsdzēšamos aparātus, aizdegt sērkociņus un sveces. 

III.Sporta kompleksa apmeklētāju atbildība

10.Šo noteikumu neievērošanas gadījumā Sporta kompleksa vadībai ir tiesības aizliegt konkrētajam apmeklētājam turpmāk apmeklēt nodarbības Sporta kompleksā, anulējot abonementu.

11.Gadījumos, ja apmeklētāja vainas dēļ ir bojāts Sporta kompleksa inventārs vai telpas, vai netiek pildītas drošības vai higiēnas prasības, Sporta kompleksa vadība sastāda aktu par pārkāpumu un pieņem lēmumu par nelaišanu uz nākamajam nodarbībām, kā arī apmeklētājam Ģimnāzijai jākompensē materiālie zaudējumi, kas tai radušies.

 

Direktore S.Semenko

Sagatavotājs S.Loginova 67405529