• 1

  • 2

  • 3

  • 4

Sludinājums

Rīgas Zolitūdes ģimnāzija, Ruses ielā 22, piedāvā īrēt mazo un lielo peldbaseinu (iespējama īrēt arī atsevišķi celiņus), trenažieru zāli un mazo, lielo sporta zāli nodarbībām bērniem un pieaugušajiem.

Par nomu atbildīgā persona Svetlana Loginova, telefons -  26556111.

Personas datu apstrāde

Informējam skolēnu vecākus, ka Rīgas Zolitūdes ģimnāzija (turpmāk – iestāde) apstrādā Jūsu bērna un Jūsu personas datus, atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasībām. Lasīt dokumentu pilnībā.

 

Skolēnu un vecāku jautājumu, priekšlikumu iesniegšanas forma

Ievadīt savu jautājumu, priekšlikumus, sūdzību vai sniegt atsauksmi.